Ankesa

Denonco rastet e korrupsionit, mashtrimit, padrejtësive që ju bëhen në çdo moment në redaksinë tonë. Çdo rast do të bëhet publik duke ruajtur anonimitetin sipas dëshirës tuaj!

Të dhënat tuaja personale:
Emër Mbiemër:
Nr Tel/Cel:

Nëse zgjidhni opsionin "Anonim", ne nuk do të publikojmë asnjë të dhënë tuajën! Nëse zgjidhni opsionin "Publik", informacionet tuaja personale mund të bëhen publike nga ana jonë!
Privatësia:

Më poshtë vendosni qytetin dhe adresën në të cilën adresohet problemi juaj. (Nëse nuk ka, mund të lihet bosh)
Qyteti:
Adresa:

Zgjidhni sektorin në të cilin ju ka ndodhur një padrejtësi ose doni të denonconi diçka. Nëse asnjë sektor nuk i pëpruthet asaj që ju kërkoni të denonconi ju lutem zgjidhni opsionin "Tjetër".

Përshkruani rastin e korrupsionit duke përfshirë të dhëna konkrete si p.sh. emrin e zyrtarëve të përfshirë, data, vendi, shuma që ju kërkuan apo dhatë etj.
Përshkrimi:
Nëse dispnoni foto, video ose regjistrim audio ju lutem na i bashkangjisni ato në faqen tonë të facebook Komente.Com - Facebook Kontakt (Kliko këtu!) nëpërmjet mesazheve private!

URL, Lidhje, Linke të filmimeve, fotove ose regjistrimieve audio (Nëse dispononi të tilla, nëse jo, atëherë kjo fushë mund të lihet bosh!)
Linke: