Modelet me shumë kilogramë çmendën New York-un, tulet e tyre…

Koha është e ftohtë, por asnjëherë nuk është mjaftueshëm ftohtë për kauzën.

Disa modele u zhveshën në mes të Nju Jorkut për një fushatë ndërgjegjësimi.

Qëllimi është që femrat të duan trupin e tyre ashtu siç është.

Pavarësisht të ftohtit, modelet u zhveshën dhe bënë një paradë në ‘Times Square’.

Të pranishmit vlerësuan iniciativën e tyre.

Artikuj të Tjerë