Ndërtohet bibloteka e parë audio në Shqipëri

Sot është Dita Ndërkombëtare e Njerëzve me Aftësi të Kufizuara:
Përtej mirënjohjes për të gjithë donatorët dhe vullnetarët, kjo video tregon se ka shumë mënyra për të zhvilluar aftësinë e pakufizuar tek aftësia e kufizuar!

Artikuj të Tjerë