Pedagogët Francezë këndojnë këngën “Janinës c’i panë sytë”.

Artikuj të Tjerë