Të shtunën në shkollë, DAR nxjerr vendimin

Drejtoria Arsimore Rajonale ka nxjerrë vendimin që këtë të shtunë, më 16 dhjetor të zhvillohet mësim, duke zëvendësuar datën 27 nëntor, e cila u bë pushim për shkak të kushteve të vështira të motit. Urdhri i DAR për të gjitha shkollat publike dhe private.

Artikuj të Tjerë