Vini re! Nëse keni këto 10 karakteristika, atëhere ju jeni njerëz intuitivë

Për fuqinë dhe produktivitetin e intuitës kanë dhënë teori shumë njerëz të çmuar – që nga Einstein, Anne Lamott dhe Steve Jobs, deri te disa nga filozofët, shkencëtarët dhe historianët më të mëdhenj të historisë. Të kesh intuitë nuk do të thotë të jesh inteligjent, pasi ajo i kalon caqet e inteligjencës. Buron nga një vend në qenin e njeriut, që s’dihet se ku. Inteligjenca dhe intuita lidhen në pikën, se inteligjenca i shërben intuitës për ta shpjeguar atë.

Njerëz intuitivë, 10 karakteristika që i dallojnë ato:

1-Ata dëgjojnë zërin e tyre të brendshëm

2-Ata kalojnë kohë vetëm

3-Janë krijues

4- Ata parashikojnë të ardhmen

5-Ata janë të pajisur me ndjeshmëri konstruktive

6- Janë të vetëdijshëm se emocionet si zhgënjimi, zemërimi ose pakënaqësia e mbytin jetën e tyre.

7- njerëzit intuitiv zhvillojnë vetëbesim të madh në mënyrë që ata të mund të përballojnë vështirësitë e jetës në një mënyrë proaktive.

8- Njerëzit intuitiv nuk kanë skema të ngurta ose mendime fikse.

9-Nëse diçka shkon keq, ata nuk përpiqen të imitojnë dikë ose të izolohen nga bota: ata marrin në konsideratë zgjedhjet e tyre dhe kontekstualizojnë ato në rrethanat që kanë përjetuar.

10-Njerëzit intuitiv nuk mund të  shpjegojnë në mënyrë racionale arsyet e  tyre ndaj të tjerëve. ndonjëherë, mungesa e motivimit logjik  mund të çojë në dyshime dhe më pas duhet të tërhiqesh dhe të marrësh në pyetje, me më shumë vëmendje, zërin tënd të brendshëm.

Artikuj të Tjerë